WL 19 "DE DRIE GEBROEDERS"

Donateur worden

 

Als donateur steun je het in de vaart houden van de Aak, “De Drie Gebroeders.”

 

Als donateur heb ik het recht gratis gebruik te maken van de speciale vaartochten die de stichting organiseert voor donateurs.

 

De donatie bedraagt minimaal € 15 per kalenderjaar en wordt middels deze machtiging geïnd. De donatie wordt beëindigd door middel van een schriftelijke opzegging, uiterlijk 1 maand voor 1 januari van het nieuwe jaar, gericht aan het secretariaat van de Stichting It Fiskersskip.

 

Reis naar Leer met de Lauwersland Promotie Tour. 2013